برای ثبت سایت در آمارساز باید حداقل روزانه ۸۰ بازدید داشته باشید
حداقل بازدیدی که روزانه از آمارساز به سایت شما ارسال می شود 5000 بازدید می باشد
در صورت استفاده از سیاه چاله های دیگر بجز آمارسازان امکان استفاده از آمارساز را نداری.::منوی سایت::.


ثبت نام 

 

 تبادل بنر  

 

تبلیغات  

لیست اعضا 

 

تبادل لینک  

تماس باما 

قوانین 

توضیح